அதிக புரிதல் இருப்பதே சிறந்தது

ஒருவரிடம்
நம்முடைய அன்பு
அதிகமாய் இருப்பதை விட
அதிக புரிதல்
இருப்பதே சிறந்தது

 

1 thought on “அதிக புரிதல் இருப்பதே சிறந்தது”

  1. நீங்காத நினைவுகளில்
    நீலாத இன்பங்கள்
    நிற்காத நாட்களில்
    நிறைவேற ஆசைகள்….

    Reply

உங்கள் கருத்துக்களை பதிவிடுங்கள்